نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

ذخیره ساز تحت شبکه کی دی تی مدل KN-0811B

 • امکان بهبود نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
 • نرم افزار های مخصوص موبایل و ویندوز به زبان فارسی و انگلیسی
 • استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به بقیه برندها
 • وب نویسی به زبان انگلیسی و فارسی
 • بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های مابقی برندها

ذخیره ساز تحت شبکه کی دی تی مدل KN-0821B

 • امکان بهبود نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
 • نرم افزار های مخصوص موبایل و ویندوز به زبان فارسی و انگلیسی
 • استفاده از CPU  و Ram  بیشتر نسبت به بقیه برندها
 • وب نویسی به زبان انگلیسی و فارسی
 • بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های مابقی برندها

ذخیره ساز تحت شبکه کی دی تی مدل KN-1621B

 • امکان بهبود نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
 • نرم افزار های مخصوص موبایل و ویندوز به زبان فارسی و انگلیسی
 • استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به بقیه برندها
 • وب نویسی به زبان انگلیسی و فارسی
 • بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های مابقی برندها

ذخیره ساز تحت شبکه کی دی تی مدل KN-1642B

 • امکان بهبود نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
 • نرم افزار های مخصوص موبایل و ویندوز به زبان فارسی و انگلیسی
 • استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به بقیه برندها
 • وب نویسی به زبان انگلیسی و فارسی
 • بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های مابقی برندها

ذخیره ساز تحت شبکه کی دی تی مدل KN-1642BHR

 • امکان بهبود نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
 • نرم افزار های مخصوص موبایل و ویندوز به زبان فارسی و انگلیسی
 • استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به بقیه برندها
 • وب نویسی به زبان انگلیسی و فارسی
 • بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های مابقی برندها

ذخیره ساز تحت شبکه کی دی تی مدل KN-3221B

 • امکان بهبود نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
 • نرم افزار های مخصوص موبایل و ویندوز به زبان فارسی و انگلیسی
 • استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به بقیه برندها
 • وب نویسی به زبان انگلیسی و فارسی
 • بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های مابقی برندها

ذخیره ساز تحت شبکه کی دی تی مدل KN-3242BHR

 • امکان بهبود نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
 • نرم افزار های مخصوص موبایل و ویندوز به زبان فارسی و انگلیسی
 • استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به بقیه برندها
 • وب نویسی به زبان انگلیسی و فارسی
 • بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های مابقی برندها